“Σάββας Κόης | Παρακαλώ Κάντε Ησυχία” Ατομική Έκθεση Φωτογραφίας