Συνεργασίες


Θέλοντας να προσφέρει στους σπουδαστές της ένα επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και να είναι σε πλήρη συγχρονισμό με την αγορά εργασίας, η esp+ δημιούργησε συνεργασίες με καίριους φορείς.

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης


Η esp+ συνεργάζεται με το μουσείο φωτογραφίας Θεσσαλονίκης για την φιλοξενία εκθέσεων στην ESP Gallery στα πλαίσια της Photobiennale αλλά και για την εξασφάλιση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του ΙΕΚ ESP


SPPV


Η esp+ υποστήριξε το Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Β. Ελλάδος στον διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργάνωσαν στα πλαίσια του 2nd phtography & videography workshop. Επιπλέον η esp+ συνεργάζεται με το Σωματείο για την διασφάλιση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών της.