e-learning ESP

Φωτογραφική Εργασία και Επιμέλεια (Photographic Project & Curation)


Με την εμπειρία στην εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση από το 2008 η esp+ δημιούργησε το πρόγραμμα  Φωτογραφική Εργασία και Επιμέλεια (Photographic Project & Curation) που ολοκληρώνει το πρόγραμμα Creative Photography | e-learning ESP. Βασικός σκοπός των προγραμμάτων Creative Photography I & II και Photographic Project and Curation είναι η δημιουργική ανάπτυξη του σπουδαστή ώστε με την ολοκλήρωση τους να είναι σε θέση να δημιουργεί μόνος του φωτογραφικές εργασίες που διέπωνται από συνοχή και θεωρητική υποστήριξη.

Γενικές Πληροφορίες


Στόχος αυτού του πρόγραμματος είναι ο κάθε σπουδαστής να δουλέψει με τον επιμελητή/ επιμελήτρια της επιλογής του ωστέ να πραγματοποιήσει μία ολοκληρωμένη φωτογραφική εργασία πάνω σε δικό του θέμα με σκοπό την παρουσίασή της ως ατομική έκθεση και με ταυτόχρονη έκδοση της.

Πλεονέκτημα του προγράμματος είναι η εξατομικευμένη συνεργασία του κάθε σπουδαστή με τον επιμελητή/ επιμελήτρια του ώστε να οδηγήσει στο βέλτιστο αποτέλεσμα.


Τρόπος Υλοποίησης


Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 6 μηνών. Ο σπουδαστής με τον επιμελητή/επιμελήτρια που έχει επιλέξει κάνουν την πρώτη τηλεδιάσκεψη και αναλύουν το θέμα και τις πρώτες
διερευνητικές φωτογραφίες.
Έπειτα ο σπουδαστής έχει εβδομαδιαία επικοινωνία με τον επιμελητή στην οποία στέλνει το νέο του φωτογραφικό υλικό και αντίστοιχα ο επιμελητής στέλνει επιλογές, διορθώσεις και παραδείγματα. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα που διαθέτει η esp+ διευκολύνει τον διαμοιρασμό σημειώσεων, φωτογραφικών παραδειγμάτων και διορθώσεων. Επιπλέον μέσω των προγραμματισμένων τηλεδιασκέψεων που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ο σπουδαστής προχωρά και ολοκληρώνει την εργασία του και την κριτική ανάλυσή της.

Στο τέλος του προγράμματος Photographic Project & Curation και αφού ο σπουδαστής έχει ολοκληρώσει το φωτογραφικό κομμάτι και τη θεωρητική ανάλυση της εργασίας του η esp+ και ο επιμελητής του τον βοηθούν να στήσει και να παραδώσει στην esp+ ένα ψηφιακό portfolio, ένα photobook έτοιμο προς εκτύπωση και μια εικονική ατομική έκθεση στην esp+ gallery.

Το photoboook που θα δημιουργήσει θα εκτυπωθεί με έξοδα της esp+ σε 3 αντίτυπα τα οποία θα διαμοιραστούν στον σπουδαστή, στον curator και στο ερευνητικό αρχείο της σχολής.

Τα καλύτερα φωτογραφικά έργα του προγράμματος curation project θα έχουν την ευκαιρία να εκτεθούν ως ατομικές ή ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας στην esp+ gallery.


Συνοπτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα Φωτογραφική Εργασία και Επιμέλεια (Photographic Project & Curation)

  • Επιμελητές/ Επιμελήτριες (Curators): Σκούφιας Μανώλης, Ελένη Μαλιγκούρα, Στέργιος Καράβατος, Παναγιώτης Παππάς
  • Διάρκεια: 6 μήνες
  • Αριθμός συμμετεχόντων: εξατομικευμένο
  • Live streaming συναντήσεις
  • Δημιουργία, Κριτική και Επιμέλεια Φωτογραφικού Έργου
  • Διδακτικό Υλικό
  • Πιστοποιητικό: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται στους συμμετέχοντες το πιστοποιητικό σπουδών e-learning ESP | Photographic Project & Curation
  • Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εγγραφούν στο Α’ έτος του ΙΕΚ ESP με έκπτωση ισόποση της αξίας των διδάκτρων που έχουν καταβάλει.

Διαδικασία Έγκρισης Συμμετοχής


Για να μπορέσεις να συμμετάσχεις στο συγκεκριμμένο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούνται ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

-Να είσαι απόφοιτος του ΙΕΚ ESP “Τέχνη Φωτογραφίας” ή του τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του ΠΑ.Δ.Α.

-Να είσαι απόφοιτος του προγράμματος Creative Photography | e-learning ESP ώστε να διαθέτεις τις απαραίτητες γνώσεις οπτικής αντίληψης και θεωρίας της φωτογραφίας

-Να έχεις τουλάχιστον ένα φωτογραφικό portfolio ολοκληρωμένο.

Αν έχεις κάποια από τα παραπάνω θα πρέπει να συμπληρώσεις την αίτηση εγγραφής και να στείλεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχίο, portfolio κλπ) όταν σου ζητηθούν από την γραμματεία της esp+.

Στην περίπτωση που ανήκεις στην τρίτη κατηγορία, αφού στείλεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα συσταθεί μια διμελής επιτροπή με τον επιμελητή της επιλογής σου και τον υπεύθυνο σπουδών ή τον διευθυντή της esp+ η οποία θα κληθεί να αποφασίσει αν πληρείς τα κριτήρια για την ένταξη σου σε αυτό το πρόγραμμα.


Κόστος και Τρόποι Αποπληρωμής


Το συνολικό κόστος του προγράμματος Photographic Project & Curation ανέρχεται στα 750€ ή 650€ αν ανήκεις σε κάποια ειδική ομάδα.

Ως ειδικές ομάδες ορίζονται:

-Οι νέοι έως 25 ετών
-Οι άνεργοι
-ΑΜΕΑ
-Όσοι έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα Photographic Project & Curation (ή το παλαιότερο Project) και θέλουν να το ξανά παρακολουθήσουν.
-Τα μέλη των φωτογραφικών ομάδων με τις οποίες η esp+ συνεργάζεται.

Η αποπληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους:

-Εγγραφή στο πρόγραμμα 150€ και 5 μηνιαίες δόσεις

-Εφάπαξ πληρωμή του συνολικού ποσού με επιπλέον έκπτωση στα δίδακτρα αξίας 50€


Οι επιμελητές του προγράμματος


Οι επιμελητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Photographic Project & Curation χαρακτηρίζονται από τη βαθιά εξειδίκευση στο αντικείμενο της φωτογραφίας, την πολυετή διδακτική εμπειρία και τα υψηλά ακαδημαικά προσόντα.

Επιπλέον όλοι μας οι επιμελητές είναι εξοικιωμένοι με τα εξ αποστάσεως προγράμματα e-learning ESP και είναι σε θέση να παρέχουν σε κάθε σπουδαστή το υψηλότερο επίπεδο σπουδών.

Στέργιος Καράβατος


Ο Στέργιος Καράβατος (Θεσσαλονίκη, 1972) είναι φωτογράφος, ανεξάρτητος επιμελητής και εκπαιδευτής της φωτογραφίας με πολύπλευρη διδακτική εμπειρία. Σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, φωτογραφία στη σχολή ESP και κατέχει τον τίτλο MΑ in Photographic Studies από το University of Leiden, στην Ολλανδία.

Μεταξύ 2002 και 2008 εργάστηκε στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης στην ψηφιοποίηση της συλλογής, στην παραγωγή των εκθέσεων και στην οργάνωση του ετήσιου -τότε- Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτογραφίας, Φωτοσυγκυρία (μετέπειτα Photobiennale). Από το 2016 μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί με το MOMUS- Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης στην οργάνωση και επιμέλεια αρκετών εκθέσεων, κυρίως όμως ως production manager του κεντρικού τμήματος της Photobiennale. Από το 2013 μέχρι το 2019 συντόνιζε την εκθεσιακή εγκατάσταση του Athens Photo Festival του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας. Έχει συνεργαστεί με πολλούς φορείς (Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, Monumenta, MA in Heritage Management, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Άρσις, Εταιρία Ψυχολογία και Τέχνη) στην οργάνωση εργαστηρίων φωτογραφίας για αρχάριους, επαγγελματίες και για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Στο πρόσφατο φωτογραφικό του έργο ασχολείται με την καταγραφή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς καθώς και με τη σχέση μεταξύ αστικών χώρων, φυσικού τοπίου και ιστορικής μνήμης. Συχνά, συνδυάζει τη φωτογραφία με άλλα αφηγηματικά μέσα, όπως ηχητικά ντοκουμέντα, video και αρχειακό υλικό.


Ελένη Μαλιγκούρα


Σπούδασε φωτογραφία, κινηματογράφο και τηλεόραση στην Αθήνα. Δίδαξε φωτογραφία στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (ΤΕΙ   Αθήνας/ΠΑ.Δ.Α.)   από   το   1989   ως   το   2019   και   στις   ιδιωτικές σχολές ESP/Αθήνα, Focus και Κολλέγιο Βακαλό καθώς και σε δημόσια ΙΕΚ και πλήθος σεμιναρίων. Φωτογράφος στη Γαλλική Αρχαιολογική σχολή και συνεργάτης του ΕΛΙΑ για πολλά χρόνια. Επιμελήτρια εκθέσεων και βιβλίων. Η καλλιτεχνική της δουλειά έχει εκτεθεί σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, έχει βραβευτεί και συμπεριληφθεί σε μελέτες και βιβλία που αφορούν τη φωτογραφία.
Έχει εκδώσει τη μονογραφία «Σταδιακή Κατάργηση ή Αλλεπάλληλες Αποδράσεις» (Άγρα, 1993)


Παναγιώτης Παππάς


Ο Παναγιώτης Παππάς γεννήθηκε το 1989 στα Ιωάννινα. Αποφοίτησε από το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις φωτογραφικές εγκαταστάσεις από το Τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτογραφίας Photometria ενώ εργάζεται ως εκπαιδευτικός από το 2014, διδάσκοντας φωτογραφία και καλές τέχνες. Είναι εισηγητής φωτογραφικών σεμιναρίων και ομιλιών ενώ το έργο του έχει αποτελέσει μέρος πολλών ομαδικών εκθέσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό.


Μανώλης Σκούφιας


Σπούδασε φωτογραφία στο Τμήμα Φωτογραφίας, Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τ.Ε.Ι. Αθηνών (1991). Μεταπτυχιακό στην Φωτογραφία του τμήματος Media Arts & Design του Πανεπιστημίου του Westminster (Master of Arts, 2000). Είναι Διδάκτωρ Φωτογραφίας του τμήματος Media Arts & Design του Πανεπιστημίου του Westminster (PhD, 2006) με υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. και του Ερευνητικού Συμβουλίου Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών της Βρετανίας. Διδάσκει φωτογραφία από το 1993 στην μεταλυκειακή εκπαίδευση και είναι διευθυντής σπουδών στην ESP από το 2003. Έχει κάνει ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες για την φωτογραφία. Το φωτογραφικό του έργο έχει εκτεθεί, δημοσιευθεί και συμπεριληφθεί σε μελέτες που αφορούν τη φωτογραφία.

Διετέλεσε μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (2016-2018) και της συμβουλευτικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου Emerging Landscapes-between production and representation σε συνδιοργάνωση του School of Architecture and the Built Environment και του School of Media, Arts and Design University of Westminster (2010).

Συνεπιμελήθηκε μαζί με την Αλεξάνδρα Μόσχοβη την έκθεση Πορτραίτα Ιστορίας, Βούλα Παπαϊωάννου Δημήτρης Χαρισιάδης 1940-1960, έργα από τα Φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (2017). www.skoufias.com


Portfolio Σπουδαστών


Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές εικόνες από επιλεγμένα portfolio φωτογραφικών εργασίων που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμμένου προγράμματος σπουδών.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα portfolio των αποφοίτων του πρόγραμματος συνoδευόμενα από τα κείμενα υποστήριξης τους στην ενότητα portfolio.