Παράταση Διαγωνισμού Φωτογραφίας “Ιστορία του Δρόμου”