Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «Ιστορία του Δρόμου»