Η πορεία της επανάστασης του 1821 μέσα από τους βασικότερους ζωγράφους που την ενέταξαν στο έργο τους