“Κωνσταντίνος Γδοντάκης | Στις Παρυφές” Έκθεση Φωτογραφίας