Υποτροφίες

Υποτροφίες Προγραμμάτων Σπουδών


Η esp+ θέλοντας να στηρίξει την αέναη εκπαίδευση πριμοδοτεί τους επαγγέλματιες ή τους καλλιτέχνες που θέλουν να  σπουδάσουν σε κάποιο από τα προγράμματα της esp+.

Ως επαγγελματίες ορίζονται οι φωτογράφοι, γραφίστες, βιντεογράφοι και λοιποί η οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιχείρησης  με το αντίστοιχο ΚΑΔ ή είναι υπάλληλη εταιρίας με την αντίστοιχη ειδικότητα.

Ως καλλιτέχνες ορίζονται οι φωτογράφοι, γραφίστες, βιντεογράφοι και λοιποί οι οποίοι έχουν διακριθεί σε αξιόλογους διαγωνισμούς και φεστιβάλ όπως Photobienalle, φεστιβαλ Δράμας, ΕΒΓΕ κλπ.

Προγράμματα ΙΕΚ

Όσοι επαγγελματίες ή καλλιτέχνες επιθυμούν να εγγραφούν στα προγράμματα ΙΕΚ Φωτογραφίας και ΙΕΚ Γραφιστικής της esp+ δικαιούνται έκπτωση 15% επί της αρχικής αξίας των διδάκτρων.

 

e-learning ESP

Όσοι επαγγελματίες ή καλλιτέχνες επιθυμούν να εγγραφούν σε κάποιο από τα προγράμματα σπουδών e-learning ESP -πλην του Φωτογραφικού Έργου (project)- δικαιούνται έκπτωση 10% επί της αρχικής αξίας των διδάκτρων.