Ο Αλέξανδρος Αβραμίδης παρουσιάζει το έργο του στην ESP