Νέα μέθοδος συμπίεσης εικόνων

jpeg vs heif
jpg vs heif

Πρόκειται για τον τύπο εικόνας υψηλής απόδοσης HEIF (προφέρεται ‘χίιφ’) και αποτελεί μια εφαρμογή του Moving Picture Experts Group (MPEG) ενός διεθνή οργανισμού που αναπτύσσει πρότυπα συμπίεσης για ήχο και εικόνα. Υπερτερεί σε πολλά σημεία έναντι του διεθνώς διαδεδομένου πρωτοκόλλου JPEG, το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 από έναν αντίστοιχο οργανισμό τον Joint Photographic Experts Group. Ήταν τότε που έκανε τα πρώτα της βήματα η ψηφιακή φωτογραφία αλλά ταυτόχρονα η υπολογιστική ισχύς ήταν ένα κλάσμα των σημερινών και τα εργαλεία συμπίεσης δεν μπορούσαν να είναι τόσο αποτελεσματικά, γι’αυτό και η μέθοδος αυτή δείχνει έντονα πλέον την ηλικία της με επιτακτική επομένως την ανάγκη για μια αναβάθμιση.

Όπως θα θυμούνται -ίσως- οι παλιοί, υπήρξαν στο παρελθόν αρκετές απόπειρες να αντικατασταθούν δημοφιλή λογισμικά, όπως ας πούμε το Photoshop ή το JPEG, με άλλα περισσότερο προηγμένα τεχνολογικά, αλλά χωρίς επιτυχία. Σ’αυτήν όμως την απόπειρα, οι πιθανότητες επικράτησης εμφανίζονται αυξημένες καθώς πίσω από την προώθηση του HEIF βρίσκεται η Apple, η οποία το υποστηρίζει τόσο στο iOS 11 όσο και στο macOS High Sierra, αλλά και η Google, η οποία το περιέλαβε στην πρόσφατη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android Ρ.

Πριν όμως καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως οι ημέρες του JPEG στον ψηφιακό κόσμο είναι μετρημένες, ας δούμε σύντομα τα υπέρ και τα κατά αυτού του νέου διεκδικητή. Η συνέχεια του άρθρου εδώ.

Πηγή: PERIOPTON

Pin It