Σπούδασε φωτογραφία στην esp+ με έκπτωση διδάκτρων.